Рада

Рада студентів УКУ – вищий представницький орган студентського самоврядування, який репрезентує інтереси всього студентства Університету. Рада студентів розглядає важливі питання студентського життя, зокрема академічної частини навчання на факультетах. До нашого складу входять старости, які є представниками кожної групи усіх програм Університету. Співпрацюємо з Урядом і покращуємо студентське життя в УКУ.

Олександра Онистюк 

голова Ради студентів

Юлія Попудник

заступниця голови Ради студентів

Анна Андрусейко

голова виборчої комісії Ради студентів

Реформа: Відповідно до Закону України про студентське самоврядування рішення студентства повинні затверджуватися колегіальним органом. До лютого 2021 року цю функцію виконував Парламент студентів УКУ. Основна різниця між Парламентом та Радою в тому, що до Парламенту обиралися окремі представники з групи, а Рада формується із старост кожної групи. Крім того, одна з чотирьох старост програми є членом Вченої Ради Факультету. 

Ключова різниця між Урядом та Радою: Рада складається із представників кожної програми, тому є репрезентативним органом, а команда Уряду складається із 8 студентів, які можуть належати до будь-якої програми.